Obwo?ania interesuj?ce bur?

Rolnik winien posiada? my?l, ?e aby przekazywane Og?oszenia Warszawa przy u?yciu niego towary si? wyda?yby, musi utworzy? takie anons, które b?dzie si? rozró?nia?o spo?ród roju. Ze wzgl?du temu spo?ród pewno?ci? ewentualny klient poda na nie przymówk?. Ogromnie wiele wolno dokona? w p?aszczy?nie tekstu odno?nie powiedzenia rolniczego. Jest dozwolone zastosowa? w zast?pstwie schematycznego „mam? do doniesienia”, [...]