PITY 28 rozliczenie za 2013

Podatnicy, jacy w minionym roku osi?galiby plony opodatkowane rycza?tem od zysków ewidencjonowanych, musz? obecnie z?o?y? PIT-28. Kojarzy owo podobnie jak biznesmenów p?ac?cych rycza?t odk?d dochodów biznesowych, gdy i podatników rozliczaj?cych rycza?t spo?ród najmu. Na urzeczywistnienie a sens PIT-28 za 2009 rok podatnicy maj? trwanie a? do 31 stycznia 2010 r. Natomiast 31 stycznia w tym [...]