Oddzia?y mbank

Jeszcze 16 lat wstecz rodzimy internet by? w prawdziwych powijakach. Z trudem by?o znale?? kogokolwiek, kto by wiedzia? o czym? takim, a ludzi maj?cych doj?cie do prymitywnych serwerów, funkcjonuj?cych do tego wolniutko jak mucha w smole, mo?na by?o policzy? na palcach jednej d?oni. Nie pr?dzej jak prze?om roku 2000 dostarczy? g??bokie transformacje w tej materii. [...]